Sjukanmälan

Anmäla frånvaro vid sjukdom/VAB

Frånvaroanmälan skall göras varje dag innan kl. 09:00 (SchoolSoft, info@toravega.se, 040-464400) för att räknas som anmäld. Frånvaroanmälan kan göras och är öppen dygnet runt, 7 dagar i veckan.

Sker frånvaroanmälan efter kl. 09:00 under dagen kommer tidpunkten vid anmälan användas som utgångspunkt för anmäld frånvaro. All tid innan dess blir registrerad som “frånvarande”.

Vid sen ankomst måste man alltid avisera tidpunkt när man beräknas komma till skolan.

Exempel: Pelle är sjuk idag och ringer in till skolan kl. 14:00 och gör en frånvaroanmälan. Alla lektionspass 08:30 - 14:00 blir då rapporterade som frånvarande (röd färg) och resterande lektionspass 14:00 - 16:00 blir rapporterade som anmäld frånvaro (gul färg).

OBS! Du som har CSN måste alltid kontakta Försäkringskassan också.

2023-08-17/MJ