Skåp

Alla studerande får en ryggsäck i samband med kursstarten och har möjlighet att använda denna för att bära med sig sina saker på ett tryggt och säkert sätt.

Skåp kommer därmed inte att erbjudas under detta läsår.*


*Med reservation för eventuella förändringar utifrån gällande läge.