Omprövning av ditt slut-omdöme inom Allmän kurs

Omprövning av ditt slut-omdöme inom Allmän kurs


Studieomdömen kan omprövas utifrån följande process. Men behörigheterna omprövas inte (och får inte omprövas) eftersom det är respektive pedagogs beslut.

 

●      Vad är omdömen?

Folkhögskolan är en egen utbildningsform för vuxna inom det svenska utbildningssystemet. Studieomdöme ges inte i enskilda ämnen utan omdömessättningen sker gemensamt under studieomdömesmöten där samtliga undervisande pedagoger på allmän kurs är med för att sätta omdöme gemensamt.

 

Därför kan enskilda pedagoger bara hänvisa till det gemensamma omdömet.

 

●      Begäran om omprövning av ditt studieomdöme

Vid begäran om omprövning av ditt studieomdöme vänligen skicka detta skriftligen via post (vi tar inte emot begäran om omprövning via mail eller i receptionerna) senast 7 dagar efter att den studerande fått skriftligt (OBS! år 2023 16 juni):

 

Skolchef/rektor Eduardo Gran Villanueva Contreras

Tora Vega Folkhögskola

Lundavägen 68, 232 52, ÅKARP

 

Din begäran om omprövning skall innehålla ditt fullständiga namn, personnummer, kurs, mobiltelefon/telefon, privat e-post (ej din Hvilan-adress), postadress samt en motivering kring varför du begär omprövning. Ditt ärendenummer är ditt personnummer och vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning/GDPR. Läs gärna mer hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Vid omprövning kallar skolchef/rektor samtliga pedagoger inom Allmän kurs till ett extrainsatt omdömesmöte eventuellt i mitten av augusti 2023 och du får svar senast i slutet av augusti. Omdömen och omprövning av dessa tar tid på grund av att omdömen sätts gemensamt av pedagoger och under ledning av skolchef/rektor eller biträdande rektor. Detta innebär att det är många som måste samlas för att kunna genomföra en omdömessättning.

 

●      Begäran om ett ytterligare omprövningsbeslut

Studerande vars studieomdöme förblir oförändrat efter omprövning under extrainsatt studieomdömesmöte och efter skolchef/rektors beslut kan begära ett ytterligare omprövningsbeslut till: Tora Vega Folkhögskolas styrelse.

Detta görs per post via (får ej lämnas i våra receptioner) 


Styrelsen, 

Tora Vega Folkhögskola

Lundavägen 68, 232 52, ÅKARP

 

Begäran om styrelsens omprövning ska vara inkommen till styrelsen senast 7 dagar efter att den studerande fått skriftligt besked (genom tidigare studerande privatas epostadress) från skolchef/rektor om beslut efter omprövningen vid det extrainsatta studieomdömesmötet.


Styrelsens uppgift är att försäkra sig om att omdömessättningen hanteras formellt korrekt. Styrelsens omprövning kan ta upp till två månader och beslut meddelas skriftligt till den studerandes privata mail. Ingen deltagarnärvaro tillämpas. 


●      Styrelsens beslut kan inte överklagas/omprövas vidare 

Styrelsens beslut kan inte överklagas eller omprövas vidare enligt de villkor som råder för folkhögskolorna.

2023-08-18/MJ