Tillgänglighet

Skolan är bara delvis fysiskt tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsvariationer. Detta beror på att skolan är i gamla byggnader. Tillgänglighetsanpassade toaletter finns dock i flera av skolans byggnader. Hiss finns i byggnaderna Holmströmska, Västerhus och Tora Vega hus. 

För deltagare med normavvikande funktionsvariation (sk “funktionsnedsättning”) enligt Socialstyrelsens definition får Tora Vega Folkhögskola vid behov och delvis bidrag, sk  förstärkningsbidrag och/eller bidrag från Specialpedagogiska myndigheten, SPSM. Förstärkningsbidraget och/eller SPSM-bidraget används för att stödja våra deltagare genom bl.a. studiecoacher och bygger på en planering som görs av skolchef/rektor eller den hen delegerar till. Ansvarig för det sociala- och specialpedagogiska arbetet hos oss är skolchef/rektor som arbetar tillsammans med förste pedagoger/mentorer/samordnare, studiecoacher och övrig pedagogisk personal (se mer information under Studeraderättsliga standard och Likabehandlingsplan/Aktiva åtgärder. 

Tora Vega Folkhögskola kan inte garantera stödet, men vi gör vår bästa!

Tora Vega Folkhögskolas tillgänglighetsarbete regleras även i vår policy kring frågan.

2023-08-18/MJ