Vilka är vi?

Vi är en mångfasetterad och kvalitativ folkhögskola med huvudsätet i Åkarp och filial i Lund mitt emellan Malmö och Lund. Våra idag ca 1000 deltagare/studerande per år i Åkarp och Lund upplever en mötesplats och folkhögskolemiljö där möjligheter och utmaningar öppnas inför framtiden. Vi är en religiöst och politiskt obunden folkhögskola där mångfalden är viktig. Hos oss får de studerande verktyg att påverka sin livssituation och samhällsutvecklingen.

Huvudman och statens syfte med folkbildningen 

Folkhögskolan Hvilan, grundad den 17 april år 1868, är Sveriges äldsta folkhögskola med sina 152 år. Hvilan (Folkhögskolan Hvilan, som inkluderar Hvilan SFI) är politiskt och religiöst obunden och drivs av en ideell förening. Ordförande är Christine Jönsson och skolchef/rektor är Eduardo Gran Villanueva­-Contreras.                

Sedan 1991 är folkbildningen fri från staten. Det innebär att staten anger syften för hur statsbidraget ska användas men att folkbildningens aktörer själva bestämmer hur dessa syften ska uppnås och hur statsbidraget ska fördelas. För ytterligare information hänvisas till Folkbildningsrådet www.folkbildningsradet.se. Som en del i den offentliga finansieringen får Hvilan även stöd från våra Regioner och inte minst Region Skåne.

Vision, värdegrund och målsättningar 

Verksamheten ska genomsyras av folkbildningens kännetecken. Folkhögskolan Hvilan skall medverka i utvecklings- och förändringsarbete. "Hvilan vill vara en kreativ och entreprenöriell mötesplats för utveckling av bildning, utbildning, kultur och lärande". 

Hvilans Värdegrund

Folkhögskolan Hvilans värdegrund utgår från alla människors lika värde. Folkhögskolan Hvilan ska i alla delar förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Folkhögskolan ska också arbeta aktivt för: 

Läs mer om skolans värdegrund i Folkhögskolan Hvilans Likabehandlingsplan/Plan för aktiva åtgärder. För verksamhet inom Hvilan SFI gäller även skollagen samt skolchef/rektors PM kring SFI.

Hvilans målsättningar 

Hvilan är en aktiv samarbetspart

Hvilan är sedan 152 år tillbaka en aktiv aktör som skapar samhällsnytta. Utifrån våra värderingar samarbetar vi därför med ett antal ideella föreningar, kommuner och regioner samt inom exemplevis EU och även med näringslivet vid behov. Tillsammans bidrar  vi till att skapa möjligheter för fler att få kompetensutveckling, bildning, utbildning och kultur. 

Hvilan personal, skolledning och våra utbildningar 

För information om Hvilans personal och skolledningen se gärna hemsidan www.hvilan.se 

Information om våra utbildningar hittar du här.

Hvilans verksamhetsort och områden 

Folkhögskolan Hvilan finns i Åkarp (huvudort) och Lund (filialer och skolledningskontor ) samt online. Vi driver verksamhet även i Malaga/Fuengirola och andra uppdrag samt Bistron genom Hvilan Meeting.

Nuvarande verksamhetsområden är: