Covid-19

Folkhälsomyndigheten och regeringen har nu klargjort rekommendationerna inför höstterminen 2021 när det gäller folkhögskolestuderande.

Rekommendationerna innebär att man tillåter ordinarie utbildningsverksamhet på huvudorten i Åkarp och våra filialer i Lund, men att det även ska finnas möjlighet till undervisning på distans och/eller semidistans eftersom folkhögskolan skall följa myndigheternas rekommendationer.

Målsättningen för oss är att ni som studerar hos oss oavsett undervisningsform skall kunna följa myndigheternas rekommendationer och vår undervisning.

Här nedan kan deltagarna/studerande läsa Skolchef/rektor PM kring "Utgångspunkter för verksamheten de närmaste veckor, från 18 augusti till 17 september"

För mer information samtala med respektive mentor/kursföreståndare/utbildningssamordnare eller biträdande rektor/utbildningschef samt skolchef/rektor.


Information om hur du vaccinerar dig finns på Region Skånes hemsida

Skolchefs/rektors PM pga. Covid situationen, 2022-01-06

Gäller från och med den 10 till och med 28 januari 2022


Till studerande och personal hos HVILAN - Folkhögskolan Hvilan i både Åkarp och Lund samt för distansutbildningar.

Utifrån myndigheternas rekommendationer utgår vi från följande utgångspunkter för verksamheten från och med den 10 till och med den 28 januari (de närmaste tre veckorna).

 1. Viktiga utgångspunkter

 • Stort ansvar ligger på individen. Du måste utgå från rekommendationerna som finns i samhället kring hur du minskar smittspridningen. Och om du vill bära munskydd gör detta.

 • Du skall även följa Hvilans rekommendationer.

 • Stanna hemma för minsta symtom. Kom ihåg att snabbt-testerna är inte säkra.

 • Vi vill också tydliggöra att vi som folkhögskola och arbetsgivare uppmuntrar till att vaccinera sig snarast om det inte redan är gjort och att vaccinera sig med tredje dosen när det är möjligt.

 • Vi vill poängtera att det är viktigt med närundervisning (på plats-undervisning) för er som studerar utbildningar som skall vara på plats, men utifrån nuvarande läget måste vi genomföra vid behov både närundervisning och onlineundervisning.

 • Vi kan växla upp utifrån läget. Därför kan fler utbildningar än de som beskrivs påverkas och ev. kommer deras undervisning också vid behov få genomföras online.

 • Utbildningar med avgång/examen den närmaste tiden och till sommaren prioriteras för er som studerar utbildningar på plats.

 • Folkhögskolan Hvilan kommer genom ett antal åtgärder att försöka minska smittspridningen och därför bedriver vi verksamhet på följande sätt framöver. (se nedan)

 • Detta PM kan ändras med kort varsel om myndigheternas rekommendationer förändras. Viktigt att du håller dig informerad via respektive Deltagar-Wiki och/eller Personal-Wiki


 1. För studerande som studerar på våra utbildningar i Åkarp och Lund

 • Alla studerande på plats, undantag Allmän kurs bas 1–3 A och B som kör special-schema för närundervisning och distansundervisning i 3 veckor. Tidigare schema (Ht-21) gäller även för Vt-22 så förändringen gäller enbart när- och distansundervisning samt vissa förändringar av lektionssalar.


Allmän kurs bas 1–3 A och B

Vecka 2 (10–14/1)

- Allmän kurs bas 1–3 A närundervisning (på plats i Språkhuset 31 och 32) måndag, onsdag, fredag. Distansundervisning tisdag, torsdag.

- Allmän kurs bas 1–3 B närundervisning (på plats i Språkhuset 31 och 32) tisdag, torsdag. Distansundervisning måndag, onsdag, fredag.

Vecka 3 (17–21/1)

- Allmän kurs bas 1–3 A närundervisning (på plats i Språkhuset 31 och 32) tisdag, torsdag. Distansundervisning måndag, onsdag, fredag.

- Allmän kurs bas 1–3 B närundervisning (på plats i Språkhuset 31 och 32) måndag, onsdag, fredag. Distansundervisning tisdag, torsdag.


Vecka 4 (24–28/1)

- Allmän kurs bas 1–3 A närundervisning (på plats i Språkhuset 31 och 32) måndag, onsdag, fredag. Distansundervisning tisdag, torsdag.

- Allmän kurs bas 1–3 B närundervisning (på plats i Språkhuset 31 och 32) tisdag, torsdag. Distansundervisning måndag, onsdag, fredag.


Matematik och obligatoriskt tillval inom Allmän kurs

- För matematik och obligatoriskt tillval gäller i stort samma lektionssalar som under ht-21. Observera dock att korrigeringar kan ske efter behov. Matematik Grund har lektioner i Gröna salen.

- Obligatoriskt tillval kommer att vara både på plats och online (hybrid) eller bara online. Vi återkommer med mer information tisdag den 11 januari.

Allmän kurs Grund

- Allmän kurs Grund kommer att ha samtliga gemensamma lektioner i Gröna salen

Studieverkstaden

Studieverkstaden kommer att vara online hybrid

Hvilan Modern Dance Academy

- Närundervisning. Måndagar, torsdagar och fredagar i Lund. Medan tisdagar och onsdagar i Åkarp.

Fritidsledarutbildning

- Har LIA (praktik) i januari-feb och påverkas inte av förändringarna. Men viktigt att ni följer respektive arbetsplats rekommendationer.

SFI i LUND

- Information skickades under v2.

 1. För studerande som studerar på våra distansutbildningar

 • Deltagare på våra distansutbildningar har tidigare meddelats att de obligatoriska träffarna under januari och början av februari kommer genomföras digitalt. Men detta kan ändras med kort varsel om myndigheternas rekommendationer förändras.

 1. För personalen och all annan verksamhet hos oss

 • All personal på plats, undantag utifrån yrkesroll och efter godkännanden av respektive chef samt utifrån verksamhetens behov (det kan vara så att flera chefer måste vara inblandade i beslutet eftersom det kan påverka andra verksamhetsområden).

 • Reception på plats och öppen som vanligt utifrån nuvarande öppettider

 • Lokalvård och VM som vanligt

 • Bistron anpassar platserna och kanske även tar bort vissa stolar för att glesa ut.

 • Visir tillhandahålls av arbetsgivaren, samt tala med respektive chef

 • Dessa utgångspunkter kan ändras med kort varsel om myndigheternas rekommendationer förändras


Om du är studerande hos oss och har frågor kontakta, samtala gärna med din mentor/kursföreståndare och/eller respektive biträdande rektor och/eller skolchef/rektor.

Om du jobbar hos oss hos och har frågor kontakta, samtala gärna med respektive chef och/eller skolchef/rektor under v2.


Med vänliga hälsningar,

Skolledningen, genom

Eduardo Gran Villanueva Contreras, skolchef/rektorSkolchefs/rektors PM, 2021-08-18


 • Utgångspunkter för verksamheten de närmaste veckor - Utifrån Covid-19 situationen HT-2021

(från den 18 augusti till den 17 september)

- Detta dokument beslutas av skolchef/rektor i samråd med skolledningen och samtal med respektive skyddsombud

Nedanstående utgångspunkter kan förändras utifrån pågående pandemin och/eller verksamhetens behov.

Detta gäller för deltagarna/studerande hos HVILAN:


Information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna (Folkhälsomyndigheten och regeringen)

- Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd som börjar gälla från den 1 juni innebär att rådet om att utbildningar för vuxna bör erbjuda distansundervisning upphör att gälla. Det betyder att studerande och elever kan återgå till undervisning på plats. Folkhälsomyndigheten anser att detta bör göras stegvis.

- Studerande och elever som har svårigheter att studera hemma eller av annan anledning har särskilda behov, bör prioriteras för att undervisas på plats i utbildningslokalerna så snart som möjligt.

- Ambitionen att de flesta moment kan utföras på plats under hösten eller när smittläget och vaccinationstäckning så tillåter.

- Planera där det är möjligt för att bedriva verksamhet i mindre grupper med begränsat antal personer, exempelvis utbildningsgrupp, och att dessa inte blandas med varandra.

- Överväg möjligheten att förlägga undervisning utomhus där risken för smittspridning är mindre.

- Utgångspunkten är att anpassa verksamheten utifrån förutsättningarna, till exempel om undervisningen sker inomhus eller utomhus, lokalernas storlek och antalet deltagare. Praktiska prov och praktiska moment inom exempelvis laborationer, viss arbetsplatsförlagd utbildning, musik och konst, eller liknande kan innebära särskilda utmaningar avseende risk för smittspridning.

Information från skolchef/rektor och/eller skolledningen

- Hos oss kan du få uppdaterad information från skolchef/rektor och skolledningen genom wiki för studerande. Det är deltagarens ansvar att ha koll på informationen därifrån. Tacksam om ni gör detta regelbundet!

- Du får också information från din mentor. Ha koll!

Undervisningen de närmaste veckorna

- All undervisning så långt det går och utifrån rekommendationer skall ges på plats om

Covid-19 situation i regionen och i folkhögskolan tillåter detta.

- Men följande gäller de närmaste veckorna pga. Nuvarande läget:

o Vi genomför undervisning delvis på plats och delvis på distans. Studerande i respektive utbildning och/eller ämne/moment kommer att delas upp och delvis vara på plats under veckan och delvis på distans.

o Ca hälften av våra studerande kommer att vara dagligen på plats hos oss och detta avgörs av våra lokaliteter och avståndsmöjligheter

o Respektive kursföreståndare/mentor skall informera om det som gäller för respektive utbildning vid skolstarten och per mail efter skolstarten.

o För Er som studerar på våra yrkesutbildningar på distans kommer ni i god tid innan träffen få veta om den genomförs på plats eller distans. De som läser första året Socialpedagog samt Lärarassistent har redan nu fått veta att första träffen blir digital.

o Allmän kurs Lund och HMDA har hela gruppen på plats eftersom där kan vi följa rekommendationerna.

o För SMF/SFI/Etablering/Svenska från dag ett i Åkarp gäller studier på plats.

o För Hvilan SFI i Lund återkommer respektive mentor och/eller biträdande rektor/utbildningschef för verksamheten med mer information

o Deltagaraktuellt för respektive utbildning genomförs på plats och online (hybrid) varje måndag kl. 10.30 (Aktuellt-INFO läggs på wiki för studerande). Ansvarig för aktuellt är biträdande rektor/utbildningschef för Allmän kurs och i hens frånvaro är administrativ chef ansvarig för detta.

Covid-19 rekommendationer hos oss

- Alla studerande skall följa Hvilans och myndigheternas rekommendationer och det är avgörande att ha koll på att dessa kan förändras ganska snabbt. Följande är grundläggande:

o Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd till varandra. Undvik miljöer med trängsel, oavsett om du är vaccinerad eller inte

o Undvik också att vara många personer i ett litet rum,

o Testa dig om du har symtom och stanna hemma om du känner dig sjuk.

o Tvätta händer ofta och sprita händerna ofta!

o Information om hur du vaccinerar dig finns på Region Skånes hemsida

o Det finns även information på olika språk!

o Om studerande har symtom och/eller närstående (hemma hos sig) har symtom skall hen stanna hemma utifrån rekommendationer från myndigheter.

- Deltagarna får använda eget visir och/eller munskyddsutrustning om hen vill.

- Max antal studerande på plats de närmaste veckorna:

o i Åkarp (se respektive undervisningssal, men generellt 15 deltagare per sal med vissa undantag för större salar)

o i Lund AK (hela gruppen kan vara inne)

o i Lund Dans (hela gruppen kan vara inne)

o I Lund Hvilan SFI (se separat PM)


Säkerställa informationen

 • Det kommer också att finnas lappar överallt i våra lokaler med information om att hålla avstånd, hur man rengör händerna och att stanna hemma om man har minsta symptom.

 • Vid behov finns dessa lappar även på andra språk

 • Mycket viktigt är att läsa sin Hvilan mail och ha ha koll på wiki.hvilan.se samt vid behov Hvilans folkhögskolans facebook.

Exkursioner och utomhuspedagogik

 • Samtliga exkursioner och utomhuspedagogik får genomföras tills vidare.

 • Respektive i samråd med respektive biträdande rektor vid behov tar fram riskanalyser (detta gäller för längre resor/exkursioner).

 • Skolchef/rektor efter samtal med skolledningen och/eller mentor/utbildningssamordnare kan besluta om ev. restriktioner för respektive resa/exkursion.

 • Kom ihåg vid bilresor att inte vara för många. Viktigt att hålla avstånd för att minimera smittorisken.


Frånvaro - deltagare

- Deltagaren kan ev. få frånvaro den första dagen hen måste stanna hemma om inget annat kan tillhandahållas av mentor/pedagogen. Detta avgörs av respektive mentor/pedagog.

- Deltagare anmäler frånvaro på följande sätt:

o Anmäla frånvaro vid sjukdom/VAB

- Om flera frånvarodagar behövs skall hen kontakta sin mentor för att komma överens om hur undervisningen kan ske på distans. Denna undervisning kan variera utifrån situationen och kan innebära följande:

o Ett antal arbetsuppgifter som skall göras hemifrån

o Hybridundervisning online med möjlighet till interaktion med pedagogen

o Videoundervisning utan möjlighet till interaktion med pedagogen.

- Det kan vara så att om pedagogen pga covid-19 situationen arbetar hemifrån kommer all undervisning för hens undervisning ske online (även om deltagarna är på plats i våra lokaler). Därför skall studerande alltid ha sin dator med sig!

- Vid akut smittspridning i Åkarp eller Lund kan delar av eller hela verksamheten flyttas till online. I så fall kommer skolledningen att informera om detta snarast.

Några tekniska frågor

- Detta skall ni tänka på!

o Deltagare måste alltid ha datorn för att tillgodoräkna sig undervisningen (om inget annat anges av mentor/pedagogen). Datorn är huvudredaktörer och arbetsredskap i undervisningen. MOBIL kan vara ett komplement till datorn. Prata med dina pedagog. L

o Deltagare måste ha egna hörlurar (gäller ej sfi/etablering/svenska från dag ett/SMF)

o Vid online/hybrid/videomöte/undervisning, videomöte med pedagogen, mentor, biträdande rektor, skolchef/rektor och dylikt skall deltagare alltid ha kameran på

o Vi arbetar via google drive, classroom och via google mailadressen du får från oss.

Skolstart 18-19 augusti – information till deltagarna

- Se tidigare information från Hvilan och detta informerades om:

Studerande wiki, inte minst likabehandlingsplanen och Studeranderättslig standard

Presentera sig och Hvilans verksamhet i Åkarp och Lund samt värdegrund

Fotografering (genomförs onsdag i Åkarp, för distansutbildningen under första eller andra träffen i Åkarp). Fotografering är enbart internt och läggs in i Schoolsoft som endast behörig personal får tillgång till.

Lånedatorer (på onsdag och detta berör bara AK Grund och Bas 1-3)

Samtliga studerande får Hvilan väska

GDPR och riktlinjer (skrivas på via dator)

Brandinformation – utrymmesvägar, mm

Närvarofrågan

Upplägget framöver

Schema

Hur undervisar vi de närmaste veckorna (se även deltagarinformation nedan)

Arbetssätt kring omdömessättning, behörigheter, yrkesexamen, betyg eller motsvarande

Social- och specialpedagogiskt arbete


Trivsel, parkering, allergier mm

- Med tanke på allergier eller dylikt så är Hvilan en nötfri folkhögskola samt viktigt att tänka på att en del inte klarar starka lukter såsom parfym

- Cykla eller åk gärna kollektivtrafik till oss i både Lund och Åkarp. I Åkarp har vi en gäst- och personal- samt deltagarparkering vid Björkvägen. Du kan även parkera runt om i Åkarp, men var observant på vilka parkeringsregler som gäller. Parkering bakom Tora Vega huset får inte användas!

- Rökning i Åkarp får endast förekomma på anvisad plats vid korsvirkeshuset. Tacksam om ni respekterar detta. I Lund se anvisade platser.

- Avslutningsvis vill vi informera att i nuvarande läget kommer Hvilan i Åkarp (tyvärr kan inte genomföra detta i Lund) att bjuda samtliga våra deltagare på förmiddagskaffe/te i Bistron och Globatek.

- Vi ska alla hjälpa till att hålla städat runt omkring oss i undervisningssalar, grupprum, korridorer med mera. Om vi ser en kaffekopp på fel plats, superbra att vi tar med oss den vidare till Bistron. Detta underlättar för våra lokalvårdare. Om vi alla hjälps åt kommer folkhögskolan att se fin ut!Viktigt att ni respekterar anvisningar kring avstånd och tar eget ansvar. Tack!


Välkomna till HVILAN och lycka till med era studier!


Skolledningen, genom

Eduardo Gran Villanueva - Contreras, skolchef/rektor


För frågor kontakta gärna respektive mentor/kursföreståndare/utbildningssamordnare

och/eller biträdande rektor/utbildningschef samt skolchef/rektor