Hybridundervisning

Vi har valt att kalla vårt nya undervisningssystem för ”hybridundervisning” eftersom en del undervisning (det mesta) kommer att ske på distans/semidistans med ett antal träffar under veckan vid specifika behov för exempelvis examination, socialt samspel, studieverkstad, exkursioner samt utepedagogik (något annat gäller för våra 100% distansutbildningar som Lärarassistentutbildningen och Socialpedagogutbildningen)

Detta innebär att vi under hösten blir en hybridfolkhögskola som kan omvandlas på ett snabbare sätt till en vanlig ”på plats” verksamhet till våren eller blir helt på ”online” om situationen med covid-19 skulle förvärras utan att dina studier blir påverkade.

Därutöver kommer mer undervisning genomföras i block och tema så att vi blir mer interaktiva och därigenom kan garantera variation i undervisningen för både dig som studerande och för våra pedagoger.

Förhållningar och förhållningssätt i vår hybridundervisning

  • Samtliga deltagare skall ha tillgång till dator med kamera och wifi (se även Riktlinjer för sommaren/hösten 2020 från skolchef/rektor och skolledningen)
  • Mobilen är inte en godtagbar ersättning av datorn
  • Bra om du som deltagare vid behov syns på kameran. Vid examination och undervisning kan det ibland vara nödvändigt.
  • Ni som deltagare studerar på heltid och vid specifika undervisningstillfällen skall ni fokusera på pågående föreläsning/undervisning mm. Detta innebär att när ni som deltagare är uppkopplade i ett interaktivt forum, som till exempel ett videomöte, förväntas ni delta med ert fulla engagemang.
  • Din närvaro utgår från undervisningsform. Om du sjukskriver dig är du inte närvarande. Kom ihåg att din frånvaro påverkar CSN-medel.